Šachy

Obnovený šachový kroužek působí v Nivnici od r. 2014.

Podobně jako floorball i zájemce o šachy Tělovýchovná jednota nepřijala. Klubovna šachu je v Orlovně (dříve Lidový dům).

Hráči jsou zařazeni do dlouhodobých soutěží Šachového svazu Zlínského kraje

Zájemci o hru jsou zváni ve středu - mládež v 18:00-19:00 hod a dospělí v 19:00-21:00 hod.