O nás

Jednota Nivnice, jakožto celý OREL, je sportovní, kulturní a duchovní organizací založenou na křesťanských zásadách.

Hlavním naším sportem je florbal. Trénujeme každé úterý a sobotu ve sportovní hale. Účastníme se OFL – orelské florbalové ligy. Dalším sportem, který provozujeme, jsou šachy. Můžete nás navštívit vždy ve středu na orelském domě.

Každoročně začátkem května pořádáme Atletické závody – memoriál Ludmily Kachníkové. Soutěží se ve čtyřech, resp. v pěti disciplínách. Závody jsou otevřené pro širokou veřejnost a našly velkou oblibu mezi dětmi i dospělými.

Mikulášská besídka patří také mezi naše pravidelné akce. Společně s misijním klubkem připravujeme pro děti program i nadílku. Naše Mikulášská družina navštěvuje i obyvatele místního charitního domu Andělů Strážných.

Naše jednota disponuje vlastním kinosálem, kde pořádáme další kulturní, duchovní a vzdělávací akce pro veřejnost.

Z duchovních akcí svou účastí podporujeme poutě na Velehrad a Svatý Hostýn.


Historie a dnešek

Schůze přípravného výboru Jednoty Orla v Nivnici se uskutečnila 21. 11. 1921. Přítomno bylo celkem 18 občanů Nivnice v čele starostou obce p. Františkem Bršlicou č. 421. Schůzi zahájil starosta obce a předal slovo vdp. Stanislavu Běhalovi, který vysvětlil úkoly Orla, jakož i cíle v této době. Orel je křesťanská sportovní organizace, která se řídí křesťanskými zásadami, vychovávat národu pokolení zdravé, statečné a nebojácné, věrné Bohu a vlasti. To jsou hlavní zásady, které provází orelské hnutí od jeho založení v roce 1909.

Prvním starostou Orla v Nivnici se stal p. Josef Slezák č. 117 rolník. Po těžkostech, které provází každý začátek, bylo získáno 364 členů a členek. Činnost se rozvíjela jak po stránce sportovní, tak i kulturní. Členové se zúčastňovali různých akcí v obci i v okolí. Na všenárodním Orelském sletu v Praze byla zastoupena i jednota Nivnice. Postupem času se měnila generace vedení jednoty a starostou Orla byl zvolen p. Jan Trtek č. 547.

Činnost byla přerušena druhou světovou válkou a po osvobození se plně obnovila. V roce 1946(7) se konal  Župní slet ve Zlíně, kterého zúčastnili i nivničané. Žačky cvičila s. Ludmila Kachníková. Radostná práce s mládeží netrvala dlouho. Přišel  rok 1948. S nástupem komunismu v naší zemi byly všechny křesťanské spolky zakázány a majetek byl zestátněn.

Obnovení jednoty Orla se uskutečnilo v roce 1992 ve společenském domě č. 176 za přítomnosti bývalých členů Orla z roku 1948. Patřili mezi ně: Ludmila Kachníková č. 94, Ladislav Vavřík č. 490, Václav Tomanec č. 740, Karel Mahdal č. 805, Anna Bartková č. 706, František a Ludmila Kachníkovi č. 560, Ludmila Kohoutková č. 343, František a Anna Kadlčkovi č. 307, Anna Kadlčková č. 724, Marie a František Trtkovi u váhy, Rozálie Bradáčová (ul. Brodská), Marie Halová (za vodů) a Marie Smetanová č. 186. Starostou se stává br. Ladislav Vavřík, který později pro nemoc předává funkci zvolené sestře Ludmile Kachníkové. Práce jednoty je zaměřena hlavně na kulturu – recitace, písničková pásma, divadlo – pohádky pro děti, scénka o sv. Václavu aj. Každoročně se pořádá Mikulášská besídka s vlastní pohádkou a závody na koloběžkách ke Dni matek. Navštěvují se poutě a župní akademie. Dlouholetou příznivkyní i členkou byla až do konce života Marie Straňáková.

Uplynulo několik let, do života Orla přichází nová generace. Výkonná rada a RK jednoty Orla pracuje ve složení Vlastimil Kapsa č. 69 (starosta), František Soukeník č. 260, Anna Kapsová č. 69, Jana Smítalová č. 793, Josef Smítal č. 793, Martin Šmíd č. 1091, Marie Mičková č. 1011, Zdena Starobová č. 503, Justina Daňková č. 361, Ludmila Ponížilová č. 600 a Petr Kachník č. 917.

Členové Orla mají velké možnosti ve sportovním a kulturním vyžití. Největší pozornost je věnována florbalu a šachům. Jednota pořádá každý rok atletické závody pro celou Župu Velehradskou. Pro nivnické děti chystá Mikulášskou besídku s nadílkou ve spolupráci s Misijním klubkem, které pracuje v naší farnosti. Při domu č. 176 je upravené dětské hřiště Orlík, které provozuje jednota Orel a slouží celé dětské veřejnosti.

Základním úkolem jednoty Orla v Nivnici je pokračovat v idejích, které byly stanoveny při založení Orla. Jednoty se ve své oblasti sdružují pod jednotlivé Župy, kterých je v naší republice celkem 16. Naše jednota patří pod Župu Velehradskou.


Prapor Jednoty Orla v Nivnici

V srpnu 1928 informuje Jednotu Orla Jan Mahdal č. 54 na schůzi o možnosti zřízení praporu Orla. Sám věnuje na tuto akci 2000,- Kč. Starostou je Jan Trtek č. 547. V lednu je rozhodnuto - prapor zajistit se znakem Orla a sv. Václava. Předběžná cena 7 000,- Kč. Matkou praporu se stala Anna Bradáčová, obchodnice č. 262. Za patrony praporu – vdp. Stanislav Běhal, Jan Straňák č. 233, Jan Mahdal č. 54, Josef Slezák č. 117, Jan Trtek č. 547.

Byl stanoven termín svěcení praporu na 9. 6. 1929. Kmotřičky při svěcení – Magdalena Bartková č. 99, Anna Kachníková č. 560, Marie Hladišová č. 129, Apolena Smetanová č. 62, Apolena Straňáková č. 233, Marie Bradáčová č. 584, Marie Kopřivová č. 157, Anna Minaříková č. 79, Anežka Straňáková č. 151, Anna Trtková č. 547.

Průvod vyšel od domu Anny Bradáčové č. 262 do kostela, kde proběhlo svěcení praporu. Světitelem byl nivnický rodák MSG. Dr. Josef Kachník,  sídelní kanovník v Olomouci. Po mši svaté byl slavnostně předán prapor matce praporu a kmotřičkám, aby zůstaly věrny po celý život Orelské rodině i v nejtěžších chvílích. Pak byl předán prapor praporečníku Martinu Smetanovi č. 191 a Františku Kachníkovi č. 560. Nakonec zazněl Svatováclavský chorál a hymny. Odpoledne byla slavnost zakončena veřejným cvičením Župy Velehradské v zahradě p. kopřivy č. 1. Celé slavnosti se zúčastnil poslanec Vičánek, senátoři Kopřiva a Jílek. Dále kněží z okolních farností a členové Jednot Orla z Uherského Brodu, Vlčnova, Havřic, Hradčovic, Újezdu u Luhačovic, Pozlovic, Bojkovic, Pitína, Bánova a Dolního Němčí.