Prosba o pomoc

Sestry a bratři,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc.

Možná už jste si v posledním čísle časopisu Orel všimli článku o jedné orelské rodině. Dočetli jste se i to, že u dvouletého Tomáše byla potvrzena nemoc, na kterou není v Evropě lék a je smrtelná. Snažila jsem se s maminkou udělat rozhovor, ale o takových věcech se špatně mluví a o prognózách ještě hůře. Nicméně, základní informace byly vyřčeny (posílám dvojstránku přílohou - A, B).

S tímto příběhem jsem seznámila Výkonné předsednictvo a společně jsme rozhodli, že budeme rodinu podporovat, jak jen to bude možné. Duchovně, morálně a samozřejmě finančně, ale bez vazby na rozpočet Orla. Provedli jsme registraci veřejné sbírky a zřídili transparentní účet 545545545/0100, který najdete na našich webových stránkách www.orel.cz. Tady také budeme vkládat informace o tom, co bylo z prostředků pořízeno.

Sami z pozice ústředí plánujeme několik charitativních akcí, na kterých by naši členové i ostatní veřejnost mohla přispívat hotovostí – např. některé běhy Orelské běžecké ligy proběhnou pod heslem „Běháme pro Toma“, v tomto duchu se ponese i folklorní festival v Brně, který plánujeme v září, sbírka proběhne i na pouti na sv. Hostýn, kulturní rada organizuje soubor charitativních varhanních koncertů apod.

Zvažujeme prodej medailí nebo i jiných drobných předmětů, jehož výtěžek ve výši 10,- Kč za kus by byl odveden do sbírky.

A jak můžete pomoci vy?

Prosím, informujte o formě pomoci na svých členských schůzích, oslovte svoje známé, e-mailem, přes facebook, je mnoho možností k oslovení lidí. I některé vaše tradiční akce by mohly být spojeny s veřejnou sbírkou. Je to jednoduché. Stačí mezi vámi najít zodpovědnou osobu, kterou vybavím výběrčími listinami a plnou mocí. Budou k dispozici i malé letáčky s nejdůležitějšími informacemi. Pro firmy i soukromé osoby dodáme na vyžádání na základě zaslaných podkladů potvrzení o převzetí daru.

Každému ráda předám podrobné informace. (mob. 775 307 292  e-mail. mackova@orel.cz) a budu vděčná i za vaše nápady.

Vím, že pomoc si zaslouží hodně lidí, hodně dětí, že existuje hodně sbírek ……..a patří vám dík za to, že jste k lidským osudům vnímaví.  Prosím o podporu NAŠÍ orelské sbírky pro NAŠEHO Toma.

Moc vám děkuji.

M. Macková